Haku oppimateriaalikeskuksen tuotteista   
  

Äidinkieli   

    
Ympäristö- ja luonnontieto   

    
Historia ja yhteiskuntaoppi  

    
Vieraat kielet   
    

Matematiikka   

    
Uskonnot   
    

Kotitalous   
  

Kuvataiteet   

    
Musiikki    

    
Käsityöt   

    
Liikunta    
  

Linkit   
  

Atk   
  

    

    

   

 

 ATK 

Verkosta saatavilla olevia ohjelmistoja 

HTML -opas

Internet -opas

Tiedonhaku Internetissä

Internet oppimis- ja opettamisympäristönä

Tucows, internet -ohjelmistoja 

Vaasan yliopsto, MS DOS- /windows ohjemia 

Funet, MS DOS- /windows ohjemia 

Peliohjelmointi 

p a l u u  p ä ä s i v u l l e