Haku oppimateriaalikeskuksen tuotteista  
 

Äidinkieli  

   
Ympäristö- ja luonnontieto  

   
Historia ja yhteiskuntaoppi 

   
Vieraat kielet  
   

Matematiikka  

   
Uskonnot  
   

Kotitalous  
 

Kuvataiteet  

   
Musiikki  

   
Käsityöt  

   
Liikunta  
 

Linkit  
 

Atk  
 

   

   

   

 

 Käsityöt  

Lemmikkieläin vanerista (tn)  

Siipiratasalus (tn)  

Mönkijä (tn)  

Tietoa rakentelumuoveista (tn)  

Tonttu-ukko (aop)  

Käsityön tietoboxi (ts)  
 
p a l u u  p ä ä s i v u l l e