Haku oppimateriaalikeskuksen tuotteista   
  

Äidinkieli   

    
Ympäristö- ja luonnontieto   

    
Historia ja yhteiskuntaoppi  

    
Vieraat kielet   
    

Matematiikka   

    
Uskonnot   
    

Kotitalous   
  

Kuvataiteet   

    
Musiikki    

    
Käsityöt   

    
Liikunta    
  

Linkit   
  

Atk   
  

   

   

   

 

 Ympäristö- ja luonnontieto 

Maailman luonnonsäätiö  

WWF:n kansainväliset sivut  

Greenpeace   

Suomen luonnonsuojeluliitto  

Kierrätys  

Suomen ympäristökeskus  

Rekisteröidyt ympäristömerkit  

Ympäristöministeriö  

Ympäristöministeriön luonnonsuojelusivut  

Suomen biologisen monimuotoisuuden tiedotus  

Merentutkimuslaitos  

Tähtitieteen harrastuksen kansallinen kotisivu  

Energiatietoa  

Koulun energiansäästäjän työkirja  

Kemiaa  

Mortimer, kemian työkirja  

Fysiikan harjoitustöitä ala-asteelle  

Prisma  

Heureka  

Metsä-Suomi  

Tietoa puusta  

Suomen puulajit   

Joensuun harvinaiset ja erikoiset puut 

Puutarha

Yrttitarha

Arktiset aromit  

Tietoa ravinnontuotannosta  

Luontogalleria  

Pönttöopas  

Kennelliitto  

Retkeilijän taitoja -teemapäivä   

Lintutietoja Liminganlahdelta  

Pohjois-Savon lintutieteellinen yhdistys Kuikka  

Pohjois-Karjalan kalapaikkaopas   

Ilmatieteen laitos  

Maapallo ja kuu, kuvia korkealta  

Terveystietoja alle 18-vuotiaille  

Suomen kunnat verkossa  

Informaatiota Euroopasta  
  
Maailman karttoja 

Aasia  

Eurooppa  

Karibia  

Pohjois-Amerikka  

Keski-Amerikka  

Etelä-Amerikka  

Oceania  

Antarktis  

p a l u u  p ä ä s i v u l l e